6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
BİLGİLENDİRME
Sevgili öğrencilerimiz, değerli velilerimiz,
07.04.2016 tarihinde resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu kapsamında, kurumumuz veri sorumlusu olarak, üyelik ya da ziyaretçi sıfatınız
devam ettiği sürece açık rızanız ve onayınız çerçevesinde kişisel verilerinizi kayıt edecek, işleyecek,
saklayacak, sınıflandıracak, güncelleyecek ve mevzuat çerçevesinde 3. kişilere açıklayabilecektir.
Web sitemizde bulunan iletişim, görüş-öneri, üyelik vb. gibi formlara yapmış olduğunuz veri girişleri
için 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde açık rıza gösterdiğinizi kabul etmiş
sayılmaktasınız.
Açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz kapsamında aşağıdaki veriler toplanabilir;
•Adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, telefon ve diğer iletişim bilgileriniz.
•Eğitim-Öğretim hizmetlerimize ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında iletmiş olduğunuz bilgiler.
•Eğitim-Öğretim hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmiş deneyimleriniz. Açık rızanıza
istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için
kullanılabilir;
•Özel teklif, duyuru ve kampanyalar sunmak.
•Raporlama, listeleme ve analizler yapabilmek için veri tabanı oluşturmak. İstatistiki bilgiler üretmek
ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bu verileri ilgili uzman üçüncü kişiler ile paylaşmak.
•Doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar aracılığı ile bizimle paylaşmış olduğunuz
iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak.
•Eğitim-Öğretim hizmetlerimiz ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek.
Bu kapsamda dilediğiniz zaman kanun kapsamında veri sorumlusu olan kurumumuza başvurarak
aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen ziyaretçilerimiz; kendisine ait
kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep
etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini talep etme, kişisel verilerinde ortaya çıkan
değişiklikler için, güncelleme talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme
haklarına sahiptir. Yukarıda sayılan bu talepleriniz için, internet sitemiz üzerinde bulunan İletişim
Formunu doldurabilir veya web sitemizde yer alan iletişim adresleri üzerinden yazılı olarak
kurumumuza iletebilirsiniz.
ÜNSAL ÖREN ÖZEL OKULLARI
Kurumsal Destek Birimi
www.unsaloren.com