ADAYLARDAN BEKLENTİLERİMİZ...

Ünsal Ören Eğitim Kurumlarında çalışacak adaylarımızın aşağıda belirttiğimiz değerlerimize sahip olmasını bekliyoruz.

Dinamik

Pozitif enerjisini çevresine yansıtarak, sahip olduğu heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkiler ve hedeflerine yönelik hızla sonuç alır.

Güvenilir

İş ahlakı ve disiplini ile her zaman dürüst, açık ve tutarlı davranarak, karşısındakilerin güvenini kazanır ve örnek olur.

Öğrenci ve Veli Duyarlılığı Taşıyan

Öğrenci ve velilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlar, istikrarlı davranarak daimi paydaş mutluluğunu hedefler.

Özgüven Sahibi

Kişisel ve kurumsal deneyim, bilgi, beceri ve yeteneklerine olan inancını cesaretle ortaya koyar ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenir.

Takım Ruhu ve Dayanışma

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenir, aidiyet duygusu ile birlik içinde çalışarak çevresindekilere destek olur ve başarıları takdir eder.

Sürekli Gelişim ve Kalite Odaklılık

Yenilikleri takip eder, farklılık yaratacak öneriler geliştirir ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi destekler.

Toplumsal Duyarlılık

Kendisinin ve kurumunun, topluma ve eğitim sektörüne katkıda bulunmasını destekleyici davranışlar gösterir.